24 almene boliger i Osted

Baunemosen, Osted

For Boligselskabet Alliken og Domea opføres i hovedentreprise, boligbebyggelsen Baunemosen.

Den nye boligbebyggelse etableres i Osted, på et areal nord for Baunemosen, og indeholder 24 almene familieboliger.

Bebyggelsen opføres med 6 længebygninger, hvoraf de to af disse er i ét plan, mens de fire andre er i 1,5 plan.

Bygningernes facade beklædes med lodret, varmebehandlet træ og taget med røde betontagsten

Projektleder på sagen er Stefan Rau Kristoffersensrk@thormann.as – mobil 3131 6710

Bygherre: Boligselskabet Alliken og Domea

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeår: 2019-2020

Etage areal: 1860 m²

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Energiklasse: 2015

Entreprisesum: 22.3 mio. kr.

Download PDF