Vision og mission

Vi gør hvad vi siger vi gør

Hos Thormann.as er vores grundlag og gennemgående værdier bygget på ordholdenhed, ordentlighed og troværdighed.
I byggestyring, partnering eller i hoved- og totalentreprise for investorer, bolig- og erhvervskunder.

  • Vi overholder aftaler og udviser rettidig omhu
  • Vi leverer det aftalte – til aftalt tid, i aftalt kvalitet og til aftalt pris
  • Vi engagerer os i digitalt og bæredygtigt byggeri
  • Vi lytter, finder løsninger og tager ansvar
  • Vi holder vores kompetencer opdaterede – vi gør os bedre til det, vi er gode til i forvejen
  • Vi har viljen, evnen og modet til at handle anderledes – men undgår at tage munden for fuld

Thormann.as er svaret på et troværdigt samarbejde

Vision og mision - Thormann as