60 friplejeboliger i Hørsholm

Nybyggeri med 60 friplejeboliger i totalentreprise.

Der er indgået totalentreprisekontrakt med SPD Klædebo ApS om opførelse af etagebyggeri med 60 plejeboliger.

Bebyggelsen er på 4.574 m² – og udformes som én sammenhængende bygning – udformet som et H. De to længer udgør boligdelene samt fælles ophold- og spisestue – og mellembygning der binder længerne sammen indeholder fællesfaciliteter og servicearealer. Bebyggelsen opføres som betonkontruktion med skalmurede facader og tagbelægning er tagpap. De 4 trappetårne på gavlene fremstår som lameller og bidrager til variation i facadeudtrykket. På taget af den vestlige boligfløj opføres et orangeri – og flere tagflader belægges med sedum og solceller.

Der er særlig fokus på bæredygtighed og anlæggelse af grønne udenomsarealer med stor biodiversitet og gode trænings- og opholdsmuligheder for beboerne.
Byggeriet certificeres til DGNB-guld i samarbejde med Frandsen & Søndergaard a/s

Projektledelse varetages af:
Anders Borre, abo@thormann.as – mobil 20673414
Morten Sørensen, mso@thormann.as – mobil 20674332 og
Lau Zaarlza@thormann.as – mobil 29165700

Bygherre: SPD Klædebo ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2024-2025

Etage areal: 4.574 m²

Arkitekt: Danielsen Architecture a/s

Ingeniør: Vita Ingeniører a/s

Download PDF