24 almene boliger i Seniorbofællesskabet Getsøvej, Nykøbing Sj.

Nybyggeri af seniorbofællesskab og fælleshus i totalentreprise

Vi har indgået totalentreprisekontrakt med Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Getsøvej v/OK Fonden om opførelse af 24 rækkehuse i seniorbofællesskab og tilhørende fælleshus.

Bebyggelsen er udformet som 7 længehuse med 3-4 boliger i hver, i et plan – og omkranser et fælles grønt haveanlæg. Fælleshuset er placeret centralt i forhold til boligerne, tilkørsel og parkeringsarealer og skal danne ramme og understøtte fællesskabet for de fremtidige beboere.

Kontaktperson på projektet er
Per Thormannper@thormann.as2022 0393

Bygherre: Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Getsøvej v/OK Fonden

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 2239 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s, København

Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Download PDF