24 almene boliger i Seniorbofællesskabet Grønnedalen, Nykøbing Sj.

Nybyggeri af seniorbofællesskab og fælleshus i totalentreprise

Vi har afsluttet byggeriet af 24 rækkehuse i seniorbofællesskabet Grønnedalen – og tilhørende fælleshus. Byggeriet er udført i totalentreprise for den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Grønnedalen v/OK-Fonden.

Bebyggelsen er udformet som 6 længehuse med 3-5 boliger i hver, i ét plan – og omkranser et fælles grønt haveanlæg. Fælleshuset er placeret centralt i forhold til boligerne, tilkørsel og parkeringsarealer og  danner ramme om og understøtte fællesskabet for de fremtidige beboere.

Kontaktperson på projektet er
Per Thormannper@thormann.as2022 0393

Bygherre: Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Grønnedalen v/OK Fonden

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 2239 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s, København

Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Download PDF