35 almene boliger, Kirke Hyllinge

Almene familieboliger i totalentreprise

For Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab har Thormann.as opført 35 almene familieboliger i 9 blokke, som følger grundens kurver. Der er udført stiforbindelser og grupper med parkeringspladser.

Husene er opført med 10 grader ensidig taghældning. Tagene er tagpapbeklædt og udført med sedumbevoksede grønne tage. Solcelleanlæg er monteret som en integreret del af tagfladen.

Indgangsfacaderne er udført med overdækket niche ved boligens indgang i forbindelse med boligens teknik, depot og flere balkoner. Der er udført stuekarnapper til alle boliger.

Kontaktperson for nærmere info er Per Thormann

Bygherre: Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2017-2018

Etage areal: 2923 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 38.5 mio. kr.

Download PDF