36 ungdomsboliger, Lyngbyvej

36 nye ungdomsboliger og underliggende åben parkeringskælder

Vi har opført nybyggeri med 36 ungdomsboliger på Lyngbyvej 174 for Heimstaden Lyngbyvej 172 ApS i totalentreprise.

Bebyggelsen er opført som tilbygning til en eksisterende kollegie-/ungdomsboligbebyggelse på Lyngbyvej 172 – og indeholder i alt 36 nye ungdomsboliger fordelt på 4 etager med boligstørrelse på ml. 40 og 61 m².

Projektering blev opstartet i efteråret 2021 og efter en større fjernvarmeomlægning på grunden gik vi i jorden. Byggeriet er afsluttet planmæssigt og overdraget til indflytning i september 2023.

Kontaktperson vedrørende projektet er Anders Borreabo@thormann.as – mobil 20673414

Bygherre: Heimstaden Lyngbyvej 172 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 1776 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s

Ingeniør: OJ Rådgivende Ingeniører A/S

Entreprisesum: 36,5 mio. kr.

Download PDF