46 almene boliger i Stenløse

46 boliger i hovedentreprise

For Ølstykke almennyttige Boligselskab opføres i hovedentreprise 3 punkthuse i 4 etager med i alt 46 nye boliger.

Projektet udføres på den gamle rådhusgrund i Stenløse.

Der indbygges solceller på taget og opvarmning sker med fjernvarme.

De 3 bygninger opføres med bærende betonelementer og afsluttes med murværk i gulgrå nuancer.

Projektleder på sagen er Kristian Mandrup-Poulsenkmp@thormann.as – mobil 2067 7839

Byggeleder på sagen er Nikolaj Værum Gonzaleznvg@thormann.as – mobil 2533 2658

Bygherre: ØAB, Ølstykke almennyttige Boligselskab afdeling Stenvænge v/DAB Byg og Renovering

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeår: 2019-2021

Etage areal: 4532 m²

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: EKAS Rådgivende Ingeniør A/S

Energiklasse: 2018

Entreprisesum: 60 mio. kr.

Download PDF