78 plejeboliger, Hyrdevænget Plejecenter, Ølstykke

Nybyggeri for Ølstykke almennyttige Boligselskab i Ølstykke

Thormann.as har opført 78 almene plejeboliger på Dam Holme i Ølstykke i storentreprise for Ølstykke almennyttige Boligselskab v./DAB -Frederiksberg.

Byggeriets bruttoareal er på 5.804 m² og indeholder 20 boliger i stueplan, 29 stk. på 1. og 2. sal – samt fællesfaciliteter og kommunale servicearealer.
Huset er planlagt som en karrébebyggelse med et lukket indvendigt frodigt gårdrum med altaner i stål.

Bebyggelsen er tegnet med den overordnede intention, at nedbryde den relativt store bygningskrop til i alt 8 mindre bygningsafsnit, som hver især geometrisk er udført som noget genkendeligt – parcelhus med sadeltag. Stuen og 1. sal er planlagt udført med murede facader og 2. sals boliger og tag udføres i metalpladebeklædning.

Byggeriet er opført i henhold til kravene i BR18 Lavenergiklasse.
Boligerne er overdraget til indflytning i marts 2023.

Opgaven er løst i tæt samarbejde med arkitektfirma Arkitema og Ingeniørfirma Oluf Jørgensen

Kontaktperson vedrørende projektet er:
Projektleder Morten Sørensen –  mso@thormann.as – mobil 20674332

Bygherre: Ølstykke almennyttige Boligselskab v/DAB og Egedal kommune

Entrepriseform: Storentreprise

Byggeår: 2021-2023

Etage areal: 5804 m²

Arkitekt: Arkitema Architects, København

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S, København

Entreprisesum: 85,5 mio. kr.

Download PDF