78 plejeboliger, Hyrdevænget Plejecenter, Ølstykke

Nybyggeri for Ølstykke almennyttige Boligselskab i Ølstykke

Thormann.as har indgået storentreprisekontrakt med Ølstykke almennyttige Boligselskab v./DAB -Frederiksberg vedrørende opførelse af 78 almene plejeboliger på Dam Holme i Ølstykke.

Byggeriets bruttoareal er på 5804 m² og indeholder 20 boliger i stueplan, 29 stk. på 1. og 2. sal – samt fællesfaciliteter og kommunale servicearealer.
Huset er planlagt som en karrébebyggelse med et lukket indvendigt frodigt gårdrum med altaner i stål.

Bebyggelsen er tegnet med den overordnede intention, at nedbryde den relativt store bygningskrop til i alt 8 mindre bygningsafsnit, som hver især geometrisk er udført som noget genkendeligt – parcelhus med sadeltag. Stuen og 1. sal er planlagt udført med murede facader og 2. sals boliger og tag udføres i metalpladebeklædning.

Byggeriet skal opføres i henhold til kravene i BR18 Lavenergiklasse.
Forventet indflytning i boligerne er maj 2022.

Opgaven løses i tæt samarbejde med arkitektfirma Arkitema og Ingeniørfirma Oluf Jørgensen

Kontaktpersoner vedrørende projektet er:
Projektleder Morten Sørensen –  mso@thormann.as – mobil 20674332
Projektchef Anders Borre –  abo@thormann.as – mobil 20673414

 

Bygherre: Ølstykke almene Boligselskab v/DAB

Entrepriseform: Storentreprise

Byggeår: 2021-2022

Etage areal: 5804 m²

Arkitekt: Arkitema Architects, København

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S, København

Energiklasse: 2018

Entreprisesum: 69.5 mio. kr.

Download PDF