24 almene boliger i Seniorbofællesskabet Grønnedalen, Nykøbing Sj.

Nybyggeri af seniorbofællesskab og fælleshus i totalentreprise

Vi har afsluttet byggeriet af 24 rækkehuse i seniorbofællesskabet Grønnedalen – og tilhørende fælleshus. Byggeriet er udført i totalentreprise for den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Grønnedalen v/OK-Fonden.

Bebyggelsen er udformet som 6 længehuse med 3-5 boliger i hver, i ét plan – og omkranser et fælles grønt haveanlæg. Fælleshuset er placeret centralt i forhold til boligerne, tilkørsel og parkeringsarealer og  danner ramme om og understøtte fællesskabet for de fremtidige beboere.

Kontaktperson på projektet er
Per Thormannper@thormann.as2022 0393

Bygherre: Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Grønnedalen v/OK Fonden

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 2239 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s, København

Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Download PDF

39 nye almene boliger, Lilletoften i Skovlunde

Nybyggeri for Boligforeningen AAB AFD. 45

Thormann.as har opført boligprojektet ved Lilletoften i Skovlunde i totalentreprise for AAB afd. 45.
Boligerne er afleveret planmæssigt til indflytning i april 2023.

Projektet omfatter 7 boligrækker med 39 rækkehuse i 1 og 2 plan med tilhørende depotrum og barnevognsskure mv. Byggeriet opfylder ambitionerne om bæredygtigt byggeri jf. bygningsklasse 2020 og er udført med udgangspunkt i en helhedsmæssig håndtering af bæredygtighed, hvor økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier er vægtet ligeværdigt.

Facadematerialerne består af gule håndstrøgne tegl samt mindre partielle områder med lodret beklædning ved fritliggende skure.

Kontaktperson er projektleder Lars Kielsgaard Hansenlkh@thormann.as – mobil 2067 1922

Bygherre: Boligforeningen AAB, Afd. 45

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 3848 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s

Ingeniør: Svend Poulsen A/S, Hobro

Entreprisesum: 53 mio. kr.

Download PDF

40 ældreboliger, Hundige

Nybyggeri for Greve Boligselskab i Hundige

Thormann.as har opført 40 ældreboliger på Frydenhøj Allé i Hundige Øst i totalentreprise.
Boligerne er overdraget til Greve Boligselskab den 20. juni 2022.

Byggeriets bruttoareal på 2915 m² er fordelt på 32 stk. 2-rumsboliger og 8 stk. 3 rumsboliger samt et fælleslokale, som bliver beboernes fælles samlingspunkt.

Bebyggelsen er udformet som 2 stk. L-formede bygninger med varierende højde i op til 3 etager.
Boligadgang er via udvendige altangange – og alle boliger har egen terrasse eller altan og eget depotrum ved boligen.

Byggeriet er opført i henhold til kravene i BR18 Lavenergiklasse og indbefatter blandt andet sprinkleranlæg, blødgøringsanlæg, solceller og LAR.

Opgaven er løst i tæt samarbejde med tnt arkitekter a/s og Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Nærmere info vedrørende projektet:
Projektleder Alexander Brintlevalb@thormann.as – mobil 22622067

 

Bygherre: Greve Boligselskab

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2021-2022

Etage areal: 2915 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s, København

Ingeniør: Svend Poulsen a/s, Hobro

Entreprisesum: 49,3 mio. kr.

Download PDF

78 plejeboliger, Hyrdevænget Plejecenter, Ølstykke

Nybyggeri for Ølstykke almennyttige Boligselskab i Ølstykke

Thormann.as har opført 78 almene plejeboliger på Dam Holme i Ølstykke i storentreprise for Ølstykke almennyttige Boligselskab v./DAB -Frederiksberg.

Byggeriets bruttoareal er på 5.804 m² og indeholder 20 boliger i stueplan, 29 stk. på 1. og 2. sal – samt fællesfaciliteter og kommunale servicearealer.
Huset er planlagt som en karrébebyggelse med et lukket indvendigt frodigt gårdrum med altaner i stål.

Bebyggelsen er tegnet med den overordnede intention, at nedbryde den relativt store bygningskrop til i alt 8 mindre bygningsafsnit, som hver især geometrisk er udført som noget genkendeligt – parcelhus med sadeltag. Stuen og 1. sal er planlagt udført med murede facader og 2. sals boliger og tag udføres i metalpladebeklædning.

Byggeriet er opført i henhold til kravene i BR18 Lavenergiklasse.
Boligerne er overdraget til indflytning i marts 2023.

Opgaven er løst i tæt samarbejde med arkitektfirma Arkitema og Ingeniørfirma Oluf Jørgensen

Kontaktperson vedrørende projektet er:
Projektleder Morten Sørensen –  mso@thormann.as – mobil 20674332

Bygherre: Ølstykke almennyttige Boligselskab v/DAB og Egedal kommune

Entrepriseform: Storentreprise

Byggeår: 2021-2023

Etage areal: 5804 m²

Arkitekt: Arkitema Architects, København

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S, København

Entreprisesum: 85,5 mio. kr.

Download PDF

46 almene boliger i Stenløse

46 boliger i hovedentreprise

Thormann.as har for Ølstykke almennyttige Boligselskab opført  3 punkthuse i 4 etager med i alt 46 nye boliger, i hovedentreprise.

Boligerne er overdraget til Boligselskabet til indflytning juni 2021.

Byggeriet er opført på den gamle rådhusgrund i Stenløse og indbefatter altan/have ved alle boliger samt depotrum, fælleslokaler og dejlige grønne arealer.

På taget er  der indbygget solceller og opvarmning sker med fjernvarme.

De 3 bygninger er opført med bærende betonelementer og facader er med murværk i gulgrå nuancer.

Kontaktpersoner er projektleder Kristian Mandrup-Poulsenkmp@thormann.as – mobil 2067 7839
samt byggeleder Nikolaj Værum Gonzaleznvg@thormann.as – mobil 2533 2658

Bygherre: ØAB, Ølstykke almennyttige Boligselskab afdeling Stenvænge v/DAB Byg og Renovering

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeår: 2019-2021

Etage areal: 4532 m²

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: EKAS Rådgivende Ingeniør A/S

Entreprisesum: 64,4 mio. kr.

Download PDF

39 almene boliger, Lundeparken i Skovlunde

Nybyggeri for Boligforeningen AAB AFD. 47 – etape II

Thormann.as har opført boligprojekt med rækkehuse i totalentreprise i Skovlunde for AAB AFD. 47.

Projektet omfatter 39 boliger i 1 og 2 plan udført i klynger af 3. De tre klynger er ens, men spejlet øst-vest og nord-syd på grunden ved Lundeparken i Skovlunde.
Hver klynge består af tre boligrækker: to ens boligrækker med øst-vest vendte boliger, hvor hver af disse består af tre 4-værelses boliger og to 3-værelses boliger, samt én mindre boligrække med nord-syd vendte boliger, bestående af tre 4-værelses boliger.

Facadematerialerne består af røde håndstrøgne tegl samt mindre partielle områder med lodret beklædning ved fritliggende skure.

Projektet opfylder ambitionerne om bæredygtigt byggeri jf. bygningsklasse 2018 og er udført med udgangspunkt i en helhedsmæssig håndtering af bæredygtighed, hvor økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier vægtes ligeværdigt.

Byggeriet er afleveret til en tilfreds bygherre den 28. april 2021.

Kontaktperson er Projektleder Lars Kielsgaard Hansenlkh@thormann.as – mobil 2067 1922

Bygherre: Boligforeningen AAB, Afd. 47 – etape ll

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2020-2021

Etage areal: 3845 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s

Ingeniør: Svend Poulsen A/S, Hobro

Entreprisesum: 56 mio. kr.

Download PDF

29 almene boliger i Lejre

Almene rækkehuse i Lejre

Vi har opført boligbebyggelsen ‘Rynkebjerggårdsvej’ i Lejre – i hovedentreprise – for Boligselskabet Alliken og Domea.

Boligbebyggelse er placeret på hjørnet af Rynkebjerggårdsvej og Højbyvej, og har 29 almene familieboliger i 9 bygninger
– med 11 stk. boliger i 1 plan og 18 stk. boliger i 1,5 plan.

Bygningernes facader er udført med lodret sortmalet træ samt lyse partier ved indgangene og tagbelægning er af sortblå eternit bølgeplader.

Boligerne er overdraget til en tilfreds bygherre den 9. april 2021.

Kontaktperson: Anders Borreabo@thormann.as – mobil 20673414

Bygherre: Boligselskabet Alliken og Domea

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeår: 2019-2021

Etage areal: 2239 m²

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 27.6 mio kr.

Download PDF

24 almene boliger i Osted

Baunemosen, Osted

For Boligselskabet Alliken og Domea har vi opført i hovedentreprise, boligbebyggelsen Baunemosen.

Den nye boligbebyggelse er opført i Osted, på et areal nord for Baunemosen, og indeholder 24 almene familieboliger.

Bebyggelsen indbefatter 6 længebygninger, hvoraf de to af disse er i ét plan, mens de fire andre er i 1,5 plan.
Bygningernes facade er beklædt med lodret, varmebehandlet træ og taget med røde betontagsten

Projektet er  afleveret til en tilfreds bygherre den 6. november 2020.

Kontaktpersoner på sagen er
projektchef Anders Borreabo@thormann.as  – mobil 2067 3414 og
projektleder Morten Sørensenmso@thormann.as – mobil 2067 4332

Bygherre: Boligselskabet Alliken og Domea

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeår: 2019-2020

Etage areal: 1860 m²

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 22.3 mio. kr.

Download PDF

14 almene familieboliger på Frederiksberg

For Boligforeningen AAB, afdeling 118 har Thormann.as opført 14 almene familieboliger i totalentreprise.

Byggeriet ligger ud mod Ågade ved siden af døvemenigheden med passage fra Falkoner Allé. Gadefacade er fint i tråd med den gamle
bygningsmasses facader mod Falkoner Allé og Ågade – og har fået rosende omtale i dagspressen for ‘at være sig selv uden at støje’ og
for ‘at være et fint lille byhus med sin egen skæve identitet’.

På bygningens gårdfacade har arkitekterne ladet bygningen stå i sin nøgne betonkonstruktion, blot med fibercementplader på facaden
og nogle få lamélinddækkede felter, der med tiden vil blive begrønnede, og som er sat op for at begrænse indkig fra naboejendommens altaner.

Mod gårdhaven er der desuden svalegange og på nær de underste etager er der kun en enkelt lejlighed pr. svalegang, der således mere
fungerer som privat uderum og altan i ét. På grund af trafikstøj er projektet udført med store krav til støjreduktion.

Kontaktperson for nærmere information er Per Thormann

Bygherre: Boligforeningen AAB, afdeling 118

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2018-20

Etage areal: 1236 m²

Arkitekt: tnt arkitekter A/S

Ingeniør: Svend Poulsen A/S, Hobro

Entreprisesum: 19 mio. kr.

Download PDF

35 almene boliger, Kirke Hyllinge

Almene familieboliger i totalentreprise

For Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab har Thormann.as opført 35 almene familieboliger i 9 blokke, som følger grundens kurver. Der er udført stiforbindelser og grupper med parkeringspladser.

Husene er opført med 10 grader ensidig taghældning. Tagene er tagpapbeklædt og udført med sedumbevoksede grønne tage. Solcelleanlæg er monteret som en integreret del af tagfladen.

Indgangsfacaderne er udført med overdækket niche ved boligens indgang i forbindelse med boligens teknik, depot og flere balkoner. Der er udført stuekarnapper til alle boliger.

Kontaktperson for nærmere info er Per Thormann

Bygherre: Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2017-2018

Etage areal: 2923 m²

Arkitekt: tnt arkitekter a/s

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 38.5 mio. kr.

Download PDF