60 friplejeboliger i Hørsholm

Nybyggeri med 60 friplejeboliger i totalentreprise.

Der er indgået totalentreprisekontrakt med SPD Klædebo ApS om opførelse af etagebyggeri med 60 plejeboliger.

Bebyggelsen er på 4.574 m² – og udformes som én sammenhængende bygning – udformet som et H. De to længer udgør boligdelene samt fælles ophold- og spisestue – og mellembygning der binder længerne sammen indeholder fællesfaciliteter og servicearealer. Bebyggelsen opføres som betonkontruktion med skalmurede facader og tagbelægning er tagpap. De 4 trappetårne på gavlene fremstår som lameller og bidrager til variation i facadeudtrykket. På taget af den vestlige boligfløj opføres et orangeri – og flere tagflader belægges med sedum og solceller.

Der er særlig fokus på bæredygtighed og anlæggelse af grønne udenomsarealer med stor biodiversitet og gode trænings- og opholdsmuligheder for beboerne.
Byggeriet certificeres til DGNB-guld i samarbejde med Frandsen & Søndergaard a/s

Projektledelse varetages af:
Anders Borre, abo@thormann.as – mobil 20673414
Morten Sørensen, mso@thormann.as – mobil 20674332 og
Lau Zaarlza@thormann.as – mobil 29165700

Bygherre: SPD Klædebo ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2024-2025

Etage areal: 4.574 m²

Arkitekt: Danielsen Architecture a/s

Ingeniør: Vita Ingeniører a/s

Download PDF

21 boliger på Knarreborgvej i Tårnby

Nybyggeri med 21 boliger i totalentreprise.

Der er indgået totalentreprisekontrakt med Knarreborgvej 13-17 ApS om opførelse af etagebyggeri med 21 lejligheder.

Bebyggelsen er på 1.600 m² – og fordelt på 2, 3 og 4-værelseslejligheder. Der bygges op i 3 etager. Alle boliger har adgang til egen terrasse eller altan – samt adgang til friarealer.
Facader udføres i murværk med felter med mur-recesser og tagbelægning er tagpap.

Nedbrydning af eksisterende bygninger er afsluttet, vi er gået i jorden, fundamenter og elementmontage er igangsat.

Projektledelse varetages af
Kenneth Krabbe Andersen, kka@thormann.as – mobil 20671697 og
Sanad Naser, san@thormann.as – mobil 20678636

Bygherre: Knarreborgvej 13-17 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2023-2024

Etage areal: 1.600 m²

Arkitekt: Delta Arkitekter A/S

Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Download PDF

65 boliger i Vallensbæk – Augustas Have

Nybyggeri med 65 boliger i totalentreprise.

Thormann.as opfører etagebyggeri med 65 boliger for Egeskovvej 2 ApS i Vallensbæk.

Bebyggelsen er på 5.500 m², samt fuld kælder på 950 m² – og der bygges op i 5 og 6 etager. Facader udføres i hvide beton-sandwichelementer med varierende ornamentering. Indgangspartier er i stueplan beklædt med mørkbejdset træ og øvrige etager udføres i indfarvet beton med relief i overfladen. Mod syd udføres altaner med ’grønne’ espalier-vægge.

Boligstørrelserne varierer fra ca. 60 m²-120 m² – fordelt på 2-, 3-, 4- og 5- værelses lejligheder – og alle boliger får adgang til egen terrasse eller altan.

Der er stor fokus på bæredygtighed og en helhedsorienteret proces – socialt, økonomisk og miljømæssigt og bebyggelsen skal certificeres til DGNB-guld. Bebyggelsen har endvidere fælles grønne arealer – som rækker ud til den nærliggende Amaliepark; – samt gode parkeringspladser og cykelparkeringsforhold i terræn og i kælderetage.

Projektledelse varetages af Lars Kielsgaard Hansen, lkh@thormann.as – mobil 20671922 og
Kristian Mandrup-Poulsen, kmp@thormann.as – mobil 20677839

Bygherre: Egeskovvej 2 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2023-2024

Etage areal: 5.500 m² og 950 m² kælder

Arkitekt: Juul Frost arkitekter A/S

Ingeniør: Safe-Con ApS

Download PDF

Eksklusive boliger, Skodsborgparken

Nybyggeri med eksklusive boliger i Skodsborg i totalentreprise

Thormann.as bygger eksklusive boliger i totalentreprise for Skodsborgparken 8 ApS. Bebyggelsen udføres som etageboligbyggeri i 3 etager samt kælder – med store lyse lejligheder med 3- og 4-værelsesboliger.

Byggetilladelsen er modtaget, nedrivning af den eksisterende bygning på matriklen er udført – og vi er godt i gang med bryggeriet.
Der udføres nybyggeri af 809 m² bolig samt 310 m² kælder, som anvendes til parkeringskælder, depotrum og teknikrum. Byggeriet opføres i energiklasse BR18 – og skal forsynes med fjernvarme.

Projektledelse varetages af:
Anders Borre – abo@thormann.as – mobil 2067 3414 og
Oscar Baybay@thormann.as – mobil 2067 4526

 

Bygherre: Skodsborgparken 8 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 809 m² samt 310 m² kælder

Arkitekt: Delta ARKITEKTER ApS

Ingeniør: Eiby Rådgivning ApS

Download PDF

42 boliger på Ringstedgade i Roskilde – DGNB Sølv

Totalentreprise – 42 boliger, 200 m² erhverv samt 2.200 m² parkeringskælder

Opførelse af nybyggeri på Ringstedgade 58 – den tidligere ‘Stark-grund’ i Roskilde er afsluttet og planmæssigt overdraget til indflytning i april 2023.

Byggeriet er udført som udviklingsprojekt i totalentreprise for Ringstedgade 58 boliger ApS ved Poul-Erik Kristensen. Projektet omfatter i alt 3.761 m² nybyggeri med 42 boliger i varierende typer af 2-5 værelser og 200 m² erhvervslokaler med direkte adgang fra Ringstedgade. Der er 2.200 m² parkeringskælder under hele bebyggelsen og cykelparkering i terræn og i kælder. Alle boliger får egen terrasse eller altan.

Byggeriet består af en u-formet bygning med optrapninger i bygningshøjden fra 2-4 etager og ned igen til 2 etager, med højeste punkt i sydøst. Taget er udført som saddeltag med tagsten med dertilhørende enkelte kviste.
Facader er udført i murværk med murværksdetaljer med dels frem- og tilbagetrukne felter og skifter samt forskellige fugefarver. På facaden mod Ringstedgade er der fremført store indfarvede aluminiumsbeklædte karnappartier.

Kontaktperson vedrørende projektet er
Nikolaj Værum Gonzaleznvg@thormann.as2533 2658

Bygherre: Ringstedgade 58 boliger ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 3761 m² og 2128 m² p-kælder

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Download PDF

50 boliger i Trekroner ved Roskilde

Totalentreprise i Trekroner for Bellevue Ejendomsinvest A/S

Thormann.as har opført nybyggeri af 50 Svanemærkede boliger på Hegnet 1, Trekroner for Bellevue 19 A/S c/o Bellevue Ejendomsinvest A/S.
Boligerne er overdraget til indflytning i januar 2023.

Boligprojektet indbefatter 5 ens punkthuse i 2 til 3 etager – med i alt 10 boliger i hver. Boligerne forsynes med fjernvarme fra FORS – og der udføres LAR-anlæg på projektet som forbindes til Himmelev Bæk.

Boligerne er 2-, 3- og 4-værelsesboliger med arealer fra 59 m² til 88 m². Alle boliger har egen altan eller egen have samt adgang til friarealer. Der er endvidere adgang til en stor fælles tagterrasse på hver boligblok.

Målet med svanemærket byggeri er at bygge bæredygtigt og sikre mindst mulig miljøbelastningen – dels i byggeprocessen og for de færdige bygninger – læs mere på ecolabel.dk og Svanemærket.

Kontaktperson vedrørende projektet er

Projektleder Kristian Mandrup-Poulsen, kmp@thormann.as – mobil 20677839

Bygherre: Bellevue 19 A/S - c/o Bellevue Ejendomsinvest A/S

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2021-2022

Etage areal: 3480 m²

Arkitekt: Sweco Architects Denmark

Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Entreprisesum: 51 mio. kr.

Download PDF

46 boliger – Bernhardshave på Frederiksberg

46 seniorvenlige boliger

Thormann.as har udført styringsopgave ved opførelse af 46 boligenheder på Bernhard Bangs allé 17, på Frederiksberg.
Byggeriet er fordelt på 3 bygninger med stor fælles p-kælder nedenunder. Bygningerne er i 4, 5 henholdsvis 6 etager og har fælles taghaver og orangeri øverst. Boligerne er mellem 70-140 m² og har alle altan eller terrasse.

Lejlighederne har opført i henhold til BR18-krav og har grønt energimærke i lavenergiklasse 2020A.
Lejlighederne er afleveret til indflytning af beboere 1. november 2020.

Kontaktperson: Per Thormann –  per@thormann.as mobil 20220393

Bygherre: I/S Bernhard Bangs Allé 17a

Entrepriseform: Byggestyring

Byggeår: 2019-20

Etage areal: 4650 m² bolig + parkeringskælder

Arkitekt: Form Danmark ApS

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 90 mio. kr.

Download PDF

8 boliger mod Vindingevej, Roskilde

Totalentreprise på 8 boliger

Vi har for Snerlevej Boliger ApS opført 8 familievenlige boliger fordelt på 2 ejendomme beliggende på adresserne Snerlevej 1 & Guldblommevej 2F, 4000 Roskilde.

Ejendommene er ens og er opført i 2 etager og består hver især af 4 hyggelige, lyse og indbydende 3-værelses boliger udført i afprøvede materialer. Hver bolig er på 125 m² som er optimalt indrettet og har tilhørende altan eller egen terrasse og et 3 m² stort depotrum på terræn.

Fra gadeniveau mod Vindingevej er der indgang til de to trapperum med forbindelse til alle boliger. På havesiden er der terrasser ved stueplansboliger og altaner tilhørende 1. salsboliger. Der er parkering til biler og cykler ved siden af ejendommene.

Ejendommene er opført i letbetonelementer med gule blødstrøgne teglsten og thermowood listebeklædning på indgangspartier som facadeudtryk og tagpaptag.

Til hver ejendom hører et overdækket dagrenovationskur på terræn som er sammenbygget med depotrum, udført i samme udtryk med listebeklædning og tagpaptag som indgangspartier.

Kontaktperson for nærmere info er Lars Kielsgaard Hansen

Bygherre: Snerlevej Boliger ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2019

Etage areal: 1000 m²

Arkitekt: Anders Heede Arkitekter, Roskilde

Ingeniør: Svend Poulsen A/S, Hobro

Entreprisesum: 12.8 mio kr.

Download PDF

23 boliger og parkeringskælder, Roskilde

Totalentreprise på Vindingevej

Vi har for Plantagen Boliger ApS opført 23 familievenlige boliger i en ejendom med tilhørende parkeringskælder på adresserne Vindingevej 2-6 & Plantagen 1A & 1B, 4000 Roskilde.

Ejendommen er opført i 3 etager og består af i alt 23 hyggelige og indbydende boliger med lejlighedstyper fra 2 værelses lejligheder til 4 værelses lejligheder med tilhørende altan eller egen træterrasse og et 3 m² stort depotrum i kælderen.

Fra gadeniveau er der trappe- og elevatorforbindelse til alle lejligheder. Der er indbygget parkeringskælder med adgang via trappeopgange eller bilelevator til parkering af biler og cykler og der findes her 1 parkeringsplads pr. bolig samt 1 fælles HC-parkeringsplads.
På terræn bag ejendommen er der indrettet 9 gæsteparkeringspladser og 1 HC busparkeringsplads samt cykelparkeringer.

Ejendommen er opført i letbetonelementer med gule blødstrøgne teglsten og mørke aluplader på indgangspartier og vinduer i samme farve samt tagpaptag.
På havesiden er der altaner på facaden for 1. og 2. sal samt haver med træterasser til stueetagesboliger og stort fælles grønt område.

Til ejendommen hører 2 overdækkede dagrenovationskure på terræn med listebeklædning som udtryk og tagpap på taget.

Kontaktperson for nærmere info er Lars Kielsgaard Hansen

Bygherre: Plantagen Boliger ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2017-2018

Etage areal: 2369 m² bolig + parkeringskælder

Arkitekt: Delta Arkitekter A/S (tidligere HD Arkitekter)

Ingeniør: Svend Poulsen A/S, Hobro

Entreprisesum: 45 mio. kr.

Download PDF

108 boliger i 8 og 11 etager, Ørestad Syd, København

Kanalhuset – Ørestad Syd

For Byggeselskabet ØS9 ApS har vi over en byggeperiode på 12 måneder opført en karrébebyggelse med 108 familielejligheder fordelt på 2 blokke i henholdsvis 8 og 11 etager på i alt 7.272 m² + fælles kælder til depotrum og teknik. Ejendommen er beliggende på adressen Robert Jacobsens vej 63, 2300 Kbh S.

Adgang til boligerne sker via trappeopgange og elevatorforbindelse til svalegange på hver etage. Det er fortrinsvis 2-3-værelses lejligheder på 58-63 m², derudover er der flere 4-værelses lejligheder på op til 118 m². Ens for alle lejligheder er, at de er gennemlyste ved hjælp af velplacerede vinduespartier og indretningen i lejlighederne er disponeret optimalt, hvilket sikrer, at alle m² er udnyttet til fulde.

Alle boliger, bortset fra stueetage i den ene blok har egen altan mod gårdrum eller kanal.

Ejendommen er opført i sandwichelementer med udtryk i mørke blødstrøgne teglsten og hvide glatte betonfacader. Svalegangselementerne er ligeledes i hvid beton og tagene er flade med tagpap. De ophængte altaner og altangangsværn er udført i stål med hvidt glas. Fra begge blokke er der kig til det fælles grønne gårdrum og der er etableret overdækkede skure til cykelparkeringer.

http://www.kanalhusetcph.dk/

Kontaktperson for nærmere info er Lars Kielsgaard Hansen

Bygherre: Byggeselskabet ØS9 ApS

Entrepriseform: Styringsopgave i totalentreprise

Byggeår: 2016-2017

Etage areal: 7.272 m² + kælder

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Svend Poulsen A/S

Entreprisesum: 92 mio. kr.

Download PDF

30 boliger – Magnoliabakken, Søborg

Tæt på Buddinge station på Magnoliabakken har vi i styringsopgave opført 30 boliger, med 2- og 3-værelses lejligheder på 68-88 m².

Projektet er tegnet af Domus Arkitekter A/S i Århus. Boligerne er effektivt indrettet og fremstår lyse og indbydende – og udført i materialer som er lette at vedligeholde.

Opgaven er løst i tæt samarbejde med KOM Aarhus A/S www.komaarhus.dk.

KOM Aarhus A/S er juridisk aftalepart i sagen og Thormann.as har udført opgaven som styringsopgave.

Kontaktperson for nærmere info er Per Thormann

Bygherre: Magnoliabakken ApS

Entrepriseform: Styringsopgave i totalentreprise

Byggeår: 2014/15

Etage areal: 2340 m² + kælder

Arkitekt: Domus Arkitekter A/S

Ingeniør: Svend Poulsen A/S

Entreprisesum: 25.5 mio. kr.

Download PDF