132 boliger i Ishøj

Nybyggeri med 132 boliger i totalentreprise

Der er indgået entreprisekontrakt med Ejendommen Industrivangen 22 ApS om opførelse af etagebyggeri med 132 boliger. Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem Bonum Development ApS og Team Thormann.as – som består af AART a/s, Akademiingeniør Svend Poulsen a/s, Landskabsarkitekt Masu Planning ApS samt Frandsen & Søndergaard k/s (DGNB-rådgivning).

Der er stor fokus på bæredygtighed og det er ambitionen at certificere byggeriet til DGNB Guld.

Bebyggelsen er på 9.788 m² og udføres som 4 bygningsenheder på hver 5 etager. Hver boligblok etableres med separat adgangselevator og trappetårn til fordeling via altangang til de enkelte lejligheder. På 5. etage af hver blok etableres der en fælles tagterrasse og grønt tag med sedum.

Blok 1 og 2 er ens, indrettes med 3 og 4 rumsboliger – og indeholder tilsammen 56 stk. boliger. Blok 3 og 4  er ens og indrettes med 2 og 3 rums boliger og indeholder 76 boliger i alt. Alle boliger får adgang til egen altan – og i stueetage til terrasse.

Facader ved altangang og indgangsside opføres med sandwich betonelementer. Øvrige facader og gavle udføres med murede facader. Elevator- og trappetårn beklædes med trælister.

Kontaktperson på projektet:
Kenneth Krabbe Andersen, kka@thormann.as – mobil 20671697

Bygherre: Ejendommen Industrivangen 22 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2024-2026

Etage areal: 9.788 m²

Arkitekt: AART A/S og Landskab: Masu Planning ApS

Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen a/s og Frandsen & Søndergaard k/s (DGNB)

Download PDF

2 prøveboliger i Støberigården på Amager

Renovering af badeværelser i 2 prøveboliger

Der er indgået hovedentreprisekontrakt Boligforeningen VIBO, afd. 113 – Støberigården på Amager om renovering af badeværelser i 2 prøveboliger.

Prøveboligerne udføres for at sikre den gode byggemetode, samt optimere på løsninger og processer inden Boligforeningen VIBO udbyder de resterende 280 badeværelser, som skal renoveres. Nedrivning er udført og genopbygning pågår.

Kontaktpersoner på projektet:
Torben Bech, mail tb@thormann.as – mobil 40938099 og
Oscar Bay,  mail bay@thormann.as – mobil 20674526

Bygherre: Boligforeningen VIBO afd. 113, Støberigården

Entrepriseform: Hovedentreprise

Byggeår: 2024

Etage areal: 2 prøveboliger

Arkitekt: H+TNT ARKITEKTER A/S

Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S

Download PDF

60 friplejeboliger i Hørsholm

Nybyggeri med 60 friplejeboliger i totalentreprise.

Der er indgået totalentreprisekontrakt med SPD Klædebo ApS om opførelse af etagebyggeri med 60 plejeboliger.

Bebyggelsen er på 4.574 m² – og udformes som én sammenhængende bygning – udformet som et H. De to længer udgør boligdelene samt fælles ophold- og spisestue – og mellembygning der binder længerne sammen indeholder fællesfaciliteter og servicearealer. Bebyggelsen opføres som betonkontruktion med skalmurede facader og tagbelægning er tagpap. De 4 trappetårne på gavlene fremstår som lameller og bidrager til variation i facadeudtrykket. På taget af den vestlige boligfløj opføres et orangeri – og flere tagflader belægges med sedum og solceller.

Der er særlig fokus på bæredygtighed og anlæggelse af grønne udenomsarealer med stor biodiversitet og gode trænings- og opholdsmuligheder for beboerne.
Byggeriet certificeres til DGNB-guld i samarbejde med Frandsen & Søndergaard a/s

Projektledelse varetages af:
Lau Zaarlza@thormann.as – mobil 29165700 og
Morten Sørensen, mso@thormann.as – mobil 20674332

Bygherre: SPD Klædebo ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2024-2025

Etage areal: 4.574 m²

Arkitekt: Danielsen Architecture a/s

Ingeniør: Vita Ingeniører a/s

Download PDF

21 boliger på Knarreborgvej i Tårnby

Nybyggeri med 21 boliger i totalentreprise.

Der er indgået totalentreprisekontrakt med Knarreborgvej 13-17 ApS om opførelse af etagebyggeri med 21 lejligheder.

Bebyggelsen er på 1.600 m² – og fordelt på 2, 3 og 4-værelseslejligheder. Der bygges op i 3 etager. Alle boliger har adgang til egen terrasse eller altan – samt adgang til friarealer.
Facader udføres i murværk med felter med mur-recesser og tagbelægning er tagpap.

Projektet er kommet godt i gang, bygningen er lukket, opmuring af facader er snart afsluttet – og indvendige arbejder og opbygning af tekniske installationer pågår.

Projektledelse varetages af
Kenneth Krabbe Andersen, kka@thormann.as – mobil 20671697 og
Sanad Naser, san@thormann.as – mobil 20678636

Bygherre: Knarreborgvej 13-17 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2023-2024

Etage areal: 1.600 m²

Arkitekt: Delta Arkitekter A/S

Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Download PDF

65 boliger i Vallensbæk – Augustas Have

Nybyggeri med 65 boliger i totalentreprise.

Thormann.as opfører etagebyggeri med 65 boliger for Egeskovvej 2 ApS i Vallensbæk.

Bebyggelsen er på 5.500 m², samt fuld kælder på 950 m² – og der bygges op i 5 og 6 etager. Facader udføres i hvide beton-sandwichelementer med varierende ornamentering. Indgangspartier er i stueplan beklædt med mørkbejdset træ og øvrige etager udføres i indfarvet beton med relief i overfladen. Mod syd udføres altaner med ’grønne’ espalier-vægge.

Boligstørrelserne varierer fra ca. 60 m²-120 m² – fordelt på 2-, 3-, 4- og 5- værelses lejligheder – og alle boliger får adgang til egen terrasse eller altan.

Der er stor fokus på bæredygtighed og en helhedsorienteret proces – socialt, økonomisk og miljømæssigt og bebyggelsen skal certificeres til DGNB-Guld. Bebyggelsen har endvidere fælles grønne arealer – som rækker ud til den nærliggende Amaliepark; – samt gode parkeringspladser og cykelparkeringsforhold i terræn og i kælderetage.

Projektledelse varetages af Lars Kielsgaard Hansen, lkh@thormann.as – mobil 20671922 og
Kristian Mandrup-Poulsen, kmp@thormann.as – mobil 20677839

Bygherre: Egeskovvej 2 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2023-2024

Etage areal: 5.500 m² og 950 m² kælder

Arkitekt: Juul Frost arkitekter A/S

Ingeniør: Safe-Con ApS

Download PDF

Eksklusive boliger, Skodsborgparken

Nybyggeri med eksklusive boliger i Skodsborg i totalentreprise

Thormann.as har opført eksklusive boliger i totalentreprise for Skodsborgparken 8 ApS. Bebyggelsen er udført som etageboligbyggeri i 3 etager samt kælder – med store lyse lejligheder med 3- og 4-værelsesboliger.

Bebyggelsen omfatter nybyggeri af 809 m² bolig samt 310 m² kælder, som anvendes til parkeringskælder, depotrum og teknikrum. Byggeriet er opført i energiklasse BR18 – og forsynet via fjernvarme og med solceller på taget.

Kontaktpersoner:
Anders Borre – abo@thormann.as – mobil 2067 3414 og
Oscar Baybay@thormann.as – mobil 2067 4526

 

Bygherre: Skodsborgparken 8 ApS

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2022-2023

Etage areal: 809 m² samt 310 m² kælder

Arkitekt: Delta ARKITEKTER ApS

Ingeniør: Eiby Rådgivning ApS

Download PDF