14 almene familieboliger på Frederiksberg

For Boligforeningen AAB, afdeling 118 har Thormann.as opført 14 almene familieboliger i totalentreprise.

Byggeriet ligger ud mod Ågade ved siden af døvemenigheden med passage fra Falkoner Allé. Gadefacade er fint i tråd med den gamle
bygningsmasses facader mod Falkoner Allé og Ågade – og har fået rosende omtale i dagspressen for ‘at være sig selv uden at støje’ og
for ‘at være et fint lille byhus med sin egen skæve identitet’.

På bygningens gårdfacade har arkitekterne ladet bygningen stå i sin nøgne betonkonstruktion, blot med fibercementplader på facaden
og nogle få lamélinddækkede felter, der med tiden vil blive begrønnede, og som er sat op for at begrænse indkig fra naboejendommens altaner.

Mod gårdhaven er der desuden svalegange og på nær de underste etager er der kun en enkelt lejlighed pr. svalegang, der således mere
fungerer som privat uderum og altan i ét. På grund af trafikstøj er projektet udført med store krav til støjreduktion.

Kontaktperson for nærmere information er Per Thormann

Bygherre: Boligforeningen AAB, afdeling 118

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggeår: 2018-20

Etage areal: 1236 m²

Arkitekt: tnt arkitekter A/S

Ingeniør: Svend Poulsen A/S, Hobro

Entreprisesum: 19 mio. kr.

Download PDF